Home

About

News

Scholarship Competition

FAQ

Contact

Scholarship competition is organised by Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


About

Koncepcja UWC zrodziła się w latach 50. w szczytowym okresie zimnej wojny i stanowiła realizację planów niemieckiego pedagoga Kurta Hahna.

Hahn wierzył, że przezwyciężenie nieporozumień na tle religijnym, kulturowym oraz rasowym będzie możliwe, jeśli młodzież z całego świata otrzyma szansę na wspólną edukację w wieku 16–18 lat, kiedy wystarczająco mocno zakorzeniona we własnej kulturze jest jednocześnie wciąż otwarta na doświadczenia i lekcje płynące z kontaktu z przedstawicielami innych narodowości oraz grup etnicznych.

Pierwsza szkoła UWC — UWC of the Atlantic — powstała w 1962 r., a obecnie na całym świecie funkcjonuje ich 18. Szkoły UWC ukończyło ponad 55 000 uczniów ze 180 państw.

Misja i cele UWC pozostają aktualne, w obliczu towarzyszących nam w XXI w. konfliktów.

1962W Południowej Walii powstaje UWC Atlantic, okrzyknięty przez dziennik The Times „najbardziej ekscytującym eksperymentem edukacyjnym po II Wojnie Światowej”.
1967Przewodniczącym UWC zostaje Lord Mountbatten.
1970Na całym świecie powstają komitety narodowe UWC, których głównym zadaniem jest organizacja corocznego procesu selekcji kandydatów. Dzięki staraniom prof. Pawła Czartoryskiego pierwsi Polacy podejmują naukę w szkołach UWC na stypendiach rządowych (nabór prowadzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, a selekcji dokonuje niezależne British Council oraz, w późniejszym okresie, przedstawiciele ambasad poszczególnych krajów, w których znajdują się szkoły UWC).
1974Powstaje Pearson UWC w Kanadzie.
1978JKW Książę Walii zostaje przewodniczącym UWC.
1975Powstaje UWC South East Asia.
1981Powstaje Waterford KaMhlaba UWC w Republice Południowej Afryki.
1982Powstają UWC-USA oraz UWC Adriatic we Włoszech.
1988Powstaje Simón Bolívar UWC w Wenezueli.
1990Pierwsze ogólnopolskie spotkanie absolwentów UWC w Józefowie koło Warszawy daje początek tradycji zjazdów absolwentów (reunion) organizowanych z reguły na początku lata. Spotkanie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata — polskiego komitetu narodowego oraz krajowego „networku” United World Colleges.
1991Rejestracja sądowa Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.
1992Przejęcie przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata roli głównego organizatora konkursu stypendialnego oraz odpowiedzialności za selekcję kandydatów w Polsce. Powstaje Li Po Chun UWC w Hong Kongu.
1993Nawiązanie przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata współpracy z prywatnymi szkołami brytyjskimi, które od tego czasu uzupełniają ofertę stypendialną polskiego komitetu narodowego UWC.
1995Królowa Jordanii Noor oraz Nelson Mandela zostają przewodniczącymi UWC. Powstaje Red Cross Nordic UWC w Norwegii.
1997Powstaje Mahindra UWC w Indiach.
1999Umiera prof. Paweł Czartoryski, współzałożyciel oraz przewodniczący Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. Nelson Mandela zostaje honorowym przewodniczącym UWC.
2006Powstają UWC Costa Rica oraz UWC Mostar w Bośni i Hercegowinie.
2007Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata rozpoczyna budowę funduszu żelaznego (endowment fund), z którego w przyszłości będą współfinansowane stypendia do szkół UWC.
2009Powstaje UWC Maastricht w Holandii.
2014Powstają UWC Dilijan w Armenii oraz UWC Robert Bosch College w Niemczech.
2015Powstaje UWC Changshu China.
2016Powstaje UWC Thailand.
2017Powstaje UWC ISAK Japan.
2019Powstaje UWC East Africa.

Polski

English

Privacy

Scholar Portal