Strona główna

O nas

Aktualności

Konkurs stypendialny

FAQ

Kontakt

Konkurs stypendialny organizowany przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Polityka prywatności

Polityka prywatności Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego 2018.10.30

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, dalej: RODO) jest stowarzyszenie Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (dalej: Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, 00-330, przy ul. Nowy Świat 72, numer KRS: 0000128672, e-mail: kontakt@uwc.org.pl.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Dane osobowe przechowywane są głównie w formie elektronicznej: na wynajętych serwerach oraz na serwerach usługodawców usług elektronicznych (poczta e-mail, przechowywanie plików w chmurze). Dostęp do danych osobowych zawsze chroniony jest hasłem, a gdzie to jest możliwe poprzez dwuetapowe uwierzytelnianie. Część danych przechowujemy w formie papierowej w archiwum Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy podmiotom, z którymi prowadzimy stałą współpracę na podstawie zawartych umów lub listów intencyjnych / memorandum o zawarciu współpracy. Podmioty te obejmują:

 • firmę księgową, która przetwarza dane dotyczące transakcji dokonanych na kontach Towarzystwa;
 • szkoły partnerskie, które otrzymują od nas dane osobowe kandydatów zgromadzone w czasie trwania konkursów o miejsca w tych szkołach.

Dane osobowe przekazane tym podmiotom są przez nie przechowane zgodnie z ich własną polityką prywatności.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane członków Towarzystwa

Towarzystwo gromadzi dane osobowe członków w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje dotyczące instytucji edukacyjnych, z którymi związani są nasi członkowie w przypadkach, gdy jest to uzasadnione (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, studia).

Adresy e-mail członków Towarzystwa są wykorzystywane w celu komunikacji z członkami za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie ogłoszeń, Newsletterów oraz list mailingowych stypendystów oraz absolwentów poszczególnych szkół partnerskich. Otrzymywanie Newslettera oraz wiadomości za pośrednictwem list mailingowych jest dobrowolne i członkowie mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości. Można to zrobić za pomocą opcji usunięcia adresu e-mail bezpośrednio w otrzymywanych wiadomościach lub pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl.

Informacje o członkach gromadzone są przez Towarzystwo przez okres działalności stowarzyszenia.

Dane subskrybentek i subskrybentów Newslettera Towarzystwa

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów Newslettera Towarzystwa w celu jego publikacji. Otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne i członkowie mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości. Można to zrobić za pomocą opcji usunięcia adresu e-mail bezpośrednio w otrzymywanych wiadomościach lub pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl. W takim przypadku dane subskrybentek i subskrybentów Newsletterów usuwane są natychmiastowo z list dystrybucyjnych.

Dane darczyńców

Towarzystwo otrzymuje darowizny poprzez bezpośrednie wpłaty na jedno z kont Towarzystwa lub za pośrednictwem usługi PayPal. Dane osobowe darczyńców przetwarzane są przez bank, z którym Towarzystwo zawarło umowę o prowadzeniu rachunków bankowych i obejmują: imię i nazwisko, numer rachunku, adres, kwotę darowizny oraz opis przelewu.

Darczyńcy otrzymują od Towarzystwa komunikację z podziękowaniami za przekazane darowizny. Jeśli darczyńcy nie życzą sobie takiej komunikacji, prosimy o kontakt pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl.

Dane osobowe darczyńców przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonana została darowizna.

Dane osób przekazujących 1% podatku

Towarzystwo otrzymuje z urzędu skarbowego informacje o osobach, które zdecydowały się przekazać nam 1% podatku i wyraziły zgodę na kontakt zaznaczając odpowiednie pole w formularzu PIT. Dane te obejmują: imię i nazwisko podatnika/podatników, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku oraz dodatkowe informacje zamieszczone w formularzu PIT przez podatnika/podatników.

Osoby przekazujące Towarzystwu 1% podatku otrzymują komunikację z podziękowaniami. Jeśli darczyńcy nie życzą sobie takiej komunikacji, prosimy o kontakt pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl.

Dane osobowe osób przekazujących Towarzystwu 1% podatków przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonana została wpłata 1%.

Dane uczestniczek i uczestników konkursów

Towarzystwo organizuje konkursy o miejsca w szkołach partnerskich, w trakcie których gromadzone są dane za pośrednictwem formularza aplikacyjnego oraz dodatkowych formularzy wskazanych w regulaminie konkursu. Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Dane osobowe uczestniczek i uczestników konkursów przechowywane są przez rok od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się dany konkurs. Na prośbę uczestniczki lub uczestnika konkursu Towarzystwo usunie dane niezwłocznie po otrzymaniu takiej prośby. Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres kontakt@uwc.org.pl.

Dane subskrybentek i subskrybentów Newslettera Towarzystwa poświęconego konkursom prowadzonym przez Towarzystwo

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów Newslettera Towarzystwa poświęconego konkursom prowadzonym przez Towarzystwo w celu jego publikacji. Otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne i subskrybentki oraz subskrybenci w każdej chwili mogą zrezygnować z jego otrzymywania. Można to zrobić za pomocą opcji usunięcia adresu e-mail bezpośrednio w otrzymywanych wiadomościach lub pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl. W takim przypadku dane subskrybentek i subskrybentów Newsletterów usuwane są natychmiastowo z listy dystrybucyjnej.

Czym są cookies?

Poniższe informacje pochodzą ze strony https://wszystkoociasteczkach.pl

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego z siedzibą pod adresem ul. Nowy Świat 72 pok. 9, 00-330 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polski

English

Polityka prywatności

Portal stypendysty