Strona główna

O nas

Aktualności

Konkurs stypendialny

FAQ

Kontakt

Konkurs stypendialny organizowany przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


Ogłoszenie o konkursie

Konkurs stypendialny do zagranicznych szkół prywatnych na lata 2023-2025

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów w zagranicznych szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii na lata szkolne 2023–2025.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zaprasza do udziału w konkursie uczniów polskich szkół, którzy marzą o międzynarodowej edukacji i chcieliby to marzenie zrealizować w jednej ze współpracujących z nami szkół w Wielkiej Brytanii lub Austrii. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy drugiej szkół ponadpodstawowych. Dopuszczeni są również uczniowie klas trzecich szkół ponadpodstawowych urodzeni po 31.07.2006 r. Nauka w szkołach obejmuje dwa ostatnie lata szkoły ponadpodstawowej i kończy się maturą brytyjską A-Levels we wszystkich szkołach w Wielkiej Brytanii oraz maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB) w szkole w Austrii i w wybranych szkołach w Wielkiej Brytanii (Rugby School, Stonyhurst College oraz Worth School).

Szukamy osób:

 • wrażliwych na dobro drugiego człowieka, zainteresowanych wykorzystaniem zdobytej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia pracując na rzecz innych,
 • zainteresowanych nieustannym rozwojem osobistym i otwartych na odmienny od własnego punkt widzenia,
 • wszechstronnie uzdolnionych, pracowitych i ambitnych,
 • dojrzałych, niezależnych i odpornych na wyzwania czekające uczniów mieszkających w szkole z internatem daleko od domu rodzinnego,
 • ze wszystkich środowisk, bez względu na sytuację materialną rodziny.

Na drodze tegorocznego konkursu, kandydaci otrzymają rekomendację do następujących szkół:

Wielka Brytania:

 • Chigwell School
 • Clifton College
 • Downside College
 • Dulwich College
 • Leweston School
 • Rugby School
 • Stonyhurst College
 • Woldingham School
 • Worth School

Austria:

 • Danube International School

Ostateczna decyzja o przyznaniu kandydatowi miejsca należy do dyrektora każdej ze szkół. Tradycyjnie powyższe szkoły przyjmują do grona swoich uczniów 1-2 kandydatów w każdej edycji konkursu. Łącznie planujemy w tym roku udzielić około 15 rekomendacji. Liczba miejsc uzależniona jest od ich dostępności oraz od profilu kandydatów zakwalifikowanych do finałowych rozmów z komisją konkursową.

Miejscom w szkołach towarzyszą stypendia pokrywające do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Ich wysokość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata.

Warunki formalne

Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki formalne:

 1. Uczestnicy Konkursu muszą być uczniami drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącego, liceum specjalistycznego lub technikum). W przypadku uczęszczania do szkoły nieużywającej systemu polskiego, uczeń musi być uczniem klasy trzeciej od końca, tak, żeby ostatnie dwa lata edukacji ponadpodstawowej spędzić na stypendium. Dopuszczeni są również uczniowie klas trzecich szkół ponadpodstawowych urodzeni po 31.07.2006 r.
 2. Uczestnicy Konkursu muszą wykazać średni wynik egzaminu ósmoklasisty z części z języka polskiego oraz matematyki minimum 80%.
 3. Uczestnicy Konkursu muszą wypełnić i wysłać przez internet formularz aplikacyjny (zwany dalej „Formularzem”), , który będzie dostępny na stronie internetowej od 11 grudnia 2022 r., w terminie do 9 stycznia 2023 r, godz 20:59 polskiego czasu.
 4. Każdy niepełnoletni Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody rodzica/ opiekuna prawnego na udział w programie. Zgoda będzie potwierdzona podczas III Etapu Konkursu.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

I Etap - Formularz aplikacyjny

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz jest dostępny tutaj.

II Etap - Rozmowy kwalifikacyjne

Etap drugi odbędzie się w dniach 18-19 lutego 2023 r. i będzie polegać na rozmowie uczestników z Komisją Konkursową. Rozmowa będzie prowadzona zarówno w języku polskim i angielskim, a jej dokładna lokalizacja w Polsce zostanie potwierdzona wraz z ogłoszeniem listy kandydatów zaproszonych do II Etapu Kwalifikacji.*

III Etap - Rozmowy kwalifikacyjne

Etap trzeci odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia 2023 r. i będzie polegać na rozmowie uczestników z Komisją Konkursową oraz dyrektorami wybranych szkół. Rozmowa zostanie przeprowadzona w pełni w języku angielskim, a jej dokładna lokalizacja w Polsce zostanie potwierdzona wraz z ogłoszeniem listy kandydatów zaproszonych do III Etapu Kwalifikacji.*

IV Etap - Potwierdzenie nominacji

W oparciu o aplikację, przedłożone dokumenty oraz bezpośrednią rozmowę z kandydatem, Komisja Konkursowa nominuje poszczególnych kandydatów na miejsca w wybranych szkołach. Ostateczna decyzja o przyjęciu nominacji Komisji Konkursowej i przyznaniu miejsca w szkole należy do dyrektora każdej ze szkół.

Przebieg konkursu

Uprzejmie informujemy o zakończeniu I etapu konkursu Polish Scholarship Scheme o stypendia  w zagranicznych szkołach prywatnych na lata 2023-2025. Serdecznie gratulujemy osobom zaproszonym do II etapu i dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje aplikacje!

II etap odbędzie się 18 oraz 19 lutego 2023 r. w formie ~25 minutowych rozmów przeprowadzonych w Warszawie. Do udziału w II etapie zapraszamy następujące osoby:

Sobota, 18 lutego 2023 r.

·       Aït Soura- Chmielnicka Stefania - Ozimek

·       Bektaş Stanisław - Kraków

·       Bogdał Klara - Kraków

·       Boronowicz Julia - Lubzina

·       Bundyra Oliwia - Wróblowice

·       Cegłowska Konstancja - Majdan Krasieniński

·       Chojnacki Konrad - Banino

·       Cypel Klara - Żary

·       Danieluk Anna - Warszawa

·       Daniewski  Karol - Warszawa

·       Duchnik Olga - Kryspinów

·       Fijałkowska Maja - Łódź

·       Firek Andrzej - Stróża

·       Fryźlewicz Wiktoria - Łopuszna

·       Furmanek Katarzyna - Warszawa

·       Głowacka Martyna - Bydgoszcz

·       Goźdź-Roszkowski Adam - Konstantynów Łódzki

·       Graczyk Bartosz - Borówiec

·       Grauer Igor - Warszawa

·       Grobelny Jan - Łódź

·       Grygiel Gabriela - Warszawa

·       Gwizdowska Celina - Gorzów Wielkopolski

·       Jarosz Magdalena - Pszczyna

·       Jemioła Antonina - Rzeszów

·       Kajkowski Jakub - Warszawa

·       Kaptacz Filip - Gliwice

·       Kierepko Julia - Katowice

·       Klicińska Marta - Borkowice

·       Koszut Wiktoria - Dobczyce

·       Kruczkowska Ada - Warzno

·       Kucharska Helena - Chrzanów

·       Kudasik Amelia - Nowy Targ

·       Kwapień Hanna - Kraków

·       Lasowska Zuzanna – Grudziądz

Niedziela, 19 lutego 2023 r.

·       Łozowska Zofia - Sulejówek

·       Marciniak Mateusz - Gostyń

·       Marciniak Oliwia - Starościn

·       Markiewicz Karolina - Warszawa

·       Masłowski Michał - Gdynia

·       Milczarek Martyna - Kowale Pańskie-Kolonia

·       Nowak Gabriela - Niechobrz

·       Odój Anna - Bobrek

·       Osuch Aleksandra - Poręba

·       Padzik Weronika - Łódź

·       Partyka Anna - Opole

·       Pawlisz Marianna - Warszawa

·       Przypek Iga - Ropczyce

·       Pszczółkowska Katarzyna - Lipowa Góra Wschodnia

·       Rymaszewska Antonina - Złotniki

·       Śliwska Iga - Warszawa

·       Smolińska Maja - Opole

·       Sochacka Hanna - Przeworsk

·       Spaczyńska Barbara - Poznań

·       Szczygieł Bartosz - Jaczów

·       Taboł Dominika - Dąbrowa

·       Tatara Kajetan - Reda

·       Tyrka Ewa - Krasnobród

·       Ulanowska Urszula - Warszawa

·       Wiśniewska Martyna - Płock

·       Wiśniewska Gabriela - Koczargi Stare

·       Włodarczyk Natasza - Łódź

·       Zdunek Jan - Milanówek

·       Zgółka Antonina - Gdynia

·       Ziajowski Aleksander - Warszawa

W uzasadnionych przypadkach kandydaci mogą zmienić datę swojej rozmowy kwalifikacyjnej z soboty na niedzielę i odwrotnie. Prosimy wówczas o kontakt pod adresem e-mail kontakt@pss.edu.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu rozmów wraz ze szczegółowym grafikiem oraz wymaganymi dokumentami przekażemy kandydatom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.Komisja Konkursowa

Polish Scholarship Scheme

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pisząc na adres: kontakt@pss.edu.pl.

*- Organizacja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów przez komunikatory internetowe z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce.

Polski

English

Polityka prywatności

Portal stypendysty