Strona główna

O nas

Aktualności

Konkurs stypendialny

FAQ

Kontakt

Konkurs stypendialny organizowany przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


Ogłoszenie o konkursie

Konkurs stypendialny do zagranicznych szkół prywatnych na lata 2024-2026

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów w zagranicznych szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii na lata szkolne 2024–2026.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zaprasza do udziału w konkursie uczniów polskich szkół, którzy marzą o międzynarodowej edukacji i chcieliby to marzenie zrealizować w jednej ze współpracujących z nami szkół w Wielkiej Brytanii lub Austrii. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy drugiej szkół ponadpodstawowych. Nauka w szkołach obejmuje dwa ostatnie lata szkoły ponadpodstawowej i kończy się maturą brytyjską A-Levels we wszystkich szkołach w Wielkiej Brytanii oraz maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB) w szkole w Austrii i w wybranych szkołach w Wielkiej Brytanii (Rugby School, Stonyhurst College oraz Worth School).

Szukamy osób:

 • wrażliwych na dobro drugiego człowieka, zainteresowanych wykorzystaniem zdobytej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia pracując na rzecz innych,
 • zainteresowanych nieustannym rozwojem osobistym i otwartych na odmienny od własnego punkt widzenia,
 • wszechstronnie uzdolnionych, pracowitych i ambitnych,
 • dojrzałych, niezależnych i odpornych na wyzwania czekające uczniów mieszkających w szkole z internatem daleko od domu rodzinnego,
 • ze wszystkich środowisk, bez względu na sytuację materialną rodziny.

Na drodze tegorocznego konkursu, kandydaci otrzymają rekomendację do następujących szkół:

Wielka Brytania:

 • Chigwell School
 • Clifton College
 • Downside School
 • Dulwich College
 • Rugby School
 • St. Edwards School, Oxford
 • Stonyhurst College
 • Woldingham School
 • Worth School

Austria:

 • Danube International School

Lista może ulec zmianie.

Ostateczna decyzja o przyznaniu kandydatowi miejsca należy do dyrektora każdej ze szkół. Tradycyjnie powyższe szkoły przyjmują do grona swoich uczniów 1-2 kandydatów w każdej edycji konkursu. Liczba miejsc uzależniona jest od ich dostępności oraz od profilu kandydatów zakwalifikowanych do finałowych rozmów z komisją konkursową.

Miejscom w szkołach towarzyszą stypendia pokrywające do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Ich wysokość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata.

Warunki formalne

Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki formalne:

 1. Uczestnicy konkursu muszą być uczniami drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącego, liceum specjalistycznego lub technikum). W przypadku uczęszczania do szkoły nieużywającej systemu polskiego, uczeń musi być uczniem klasy trzeciej od końca, tak, żeby ostatnie dwa lata edukacji ponadpodstawowej mógł/mogła spędzić na stypendium.
 2. Uczestnicy konkursu muszą wykazać średni wynik egzaminu ósmoklasisty dla części z języka polskiego oraz matematyki minimum 80% (np. 76% z polskiego oraz 88% z matematyki dają średnią powyżej 80% i spełniają ten warunek, ale odpowiednio 65% oraz 93% już nie).
 3. Uczestnicy konkursu muszą wypełnić i wysłać przez internet formularz aplikacyjny (zwany dalej „Formularzem”) do 7 stycznia 2024 r. 
 4. Każdy niepełnoletni Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody rodzica/ opiekuna prawnego na udział w programie. Zgoda będzie potwierdzona podczas III etapu konkursu.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

I Etap - Formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjny należy wypełnić do 7 stycznia 2024 r. do godz. 23.59. Formularz aplikacyjny dostępny jest tutaj.

II Etap - Rozmowy kwalifikacyjne

Etap drugi odbędzie się 10 i 11 lutego 2024 r. i będzie polegać na rozmowie uczestników z Komisją Konkursową. Rozmowa będzie prowadzona zarówno w języku polskim i angielskim, a jej dokładna lokalizacja w Polsce zostanie potwierdzona wraz z ogłoszeniem listy kandydatów zaproszonych do II Etapu Kwalifikacji.

III Etap - Rozmowy kwalifikacyjne

Etap trzeci odbędzie się 23 i 24 marca 2024 r. i będzie polegać na rozmowie uczestników z Komisją Konkursową oraz dyrektorami wybranych szkół. Rozmowa zostanie przeprowadzona w pełni w języku angielskim, a jej dokładna lokalizacja w Polsce zostanie potwierdzona wraz z ogłoszeniem listy kandydatów zaproszonych do III Etapu Kwalifikacji.

IV Etap - Potwierdzenie nominacji

W oparciu o aplikację, przedłożone dokumenty oraz bezpośrednią rozmowę z kandydatem, Komisja Konkursowa nominuje poszczególnych kandydatów na miejsca w wybranych szkołach. Ostateczna decyzja o przyjęciu nominacji Komisji Konkursowej i przyznaniu miejsca w szkole należy do dyrektora każdej ze szkół.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pisząc na adres: kontakt@pss.edu.pl.

Polski

English

Polityka prywatności

Portal stypendysty