Strona główna

O nas

Aktualności

Konkurs stypendialny

FAQ

Kontakt

Konkurs stypendialny organizowany przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


O rekrutacji

Moja średnia z egzaminu jest niższa niż ta wymagana. Czy mogę aplikować mimo tego?

Wszystkie aplikacje muszą spełniać nasze wymagania formalne. Aplikacje, w których średnia z egzaminu jest niższa niż ta wymaga, nie będą brane pod uwagę.

Czy uczniowie uczący się aktualnie w trybie edukacji domowej (np. w Szkole w Chmurze) również mogą aplikować?

Tak, mogą. Nauczanie domowe nie wpływa negatywie na ocenę kandydatury.

Pochodzę z małego miasteczka/ze wsi. Czy w ogóle mam szansę?

Tak, wiele osób, które otrzymały nasze stypendium, nie pochodzi z dużych aglomeracji.

Jaki poziom angielskiego/innych języków jest wymagany?

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym naukę (pisanie wypracowań, zabieranie głosu podczas zajęć, komunikacja z innymi). Znajomość innych języków nie jest wymagana, lecz zawsze mile widziana.

Mam certyfikat z języka angielskiego wydany przez British Council. Czy zwolni mnie to z części kwalifikacji?

Nie, każdy kandydat musi wziąć udział we wszystkich etapach konkursu kwalifikacyjnego. Sam poziom języka angielskiego nie jest oceniany. Ważne, aby był on wystarczający, aby Komisja mogła poznać kandydata, jego motywacje, pasje i cele.

Czy wymagane dokumenty oraz zaświadczenia muszą być przetłumaczone na język angielski? Czy trzeba je poświadczać notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego?

Nie, wystarczą kserokopie wersji polskiej. Komisja zastrzega sobie jednak prawo do zwrócenia się do kandydatów z prośbą o przedłożenie oryginałów.

Czy Komisja rozpatruje odwołania?

Nie, decyzja Komisji jest ostateczna.

Polski

English

Polityka prywatności

Portal stypendysty