Strona główna

O nas

Aktualności

Konkurs stypendialny

FAQ

Kontakt

Konkurs stypendialny organizowany przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego może zostać były lub obecny uczeń Szkół Zjednoczonego Świata i innych szkół współpracujących z Towarzystwem, a także osoba fizyczna chcąca popularyzować idee Towarzystwa.

Przyjęcia członka zwyczajnego do Towarzystwa dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członek zwyczajny ma prawo:

  • wybierać i być wybieranym do organów Towarzystwa,
  • uczestniczyć w Walnym Zebraniu,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa,
  • brać czynny udział w działalności Towarzystwa,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działań mających na celu realizację celów statutowych Towarzystwa,
  • korzystać z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych przez niego działaniach, zgodnych z celami statutowymi Towarzystwa.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

  • pomagać w realizacji celów Towarzystwa,
  • przestrzegać ściśle statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz współdziałać przy wprowadzaniu ich w życie,
  • płacić regularnie składki członkowskie płacić - roczna składka członkowska dla uczniów i studentów wynosi 30 zł, dla pozostałych członków 60 zł.

Zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia deklaracji członkowskiej korzystając z poniższego formularza:

FORMULARZ

Polski

English

Polityka prywatności

Portal stypendysty