Strona główna

O nas

Aktualności

Konkurs stypendialny

FAQ

Kontakt

Konkurs stypendialny organizowany przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


Misja, wizja i wartości

Misja Polish Scholarship Scheme:

 • Zapewniamy najbardziej obiecującej polskiej młodzieży dostęp do edukacji na światowym poziomie niezależnie od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.
 • Oferujemy wsparcie, mentoring oraz ukierunkowanie osobom, które otrzymały stypendium zarówno podczas pobytu w szkołach partnerskich, jak i na początku ich kariery akademickiej i profesjonalnej, aby osiągnąć najlepsze warunki do ich  intelektualnego i emocjonalnego rozwoju oraz dać im narzędzia i inspirację do napędzania pozytywnych zmian w Polsce i na całym świecie.

Wizja Polish Scholarship Scheme:

 • Chcemy świata, gdzie utalentowane jednostki mogą rozwijać swój potencjał i korzystać z tego potencjału w służbie innym. 
 • Naszą wizją jest zapewnienie młodzieży z dużym potencjałem dostępu do najlepszej międzynarodowej edukacji, aby mogli oni podążać wyjątkową ścieżką rozwoju, która pozwoli na ich przemianę intelektualną, społeczną oraz osobistą.

  - Zaczynając już przed procesem rekrutacyjnym, chcemy wyrównać szanse poprzez zapewnianie możliwości rozwoju dla osób kandydujących, które nie miały do tej pory dostępu do edukacji na wysokim poziomie i programów rozwojowych.

  - Następnie - przed i podczas wyjazdu, osoby, które otrzymały stypendium, zostaną przygotowane do rozpoczęcia drogi transformacji intelektualnej poprzez doświadczanie nowych ludzi, idei oraz sposobów rozumienia i uczenia się.

  - Finalnie, poprzez uczestnictwo w różnorodnej sieci osób, które wyjechały na stypendium, będą mogły dalej rozwijać się oraz jednocześnie zapewniać takie same możliwości kolejnym pokoleniom.

 • Aby zapewnić kontynuację takich możliwości, chcemy aktywnie tworzyć przestrzeń dla osób zrzeszonych w naszej organizacji do angażowania się i podania tej szansy innym; aby docelowo następne pokolenia obejmowały role liderskie oraz mentorskie. 
 • Mamy nadzieję, że osoby zrzeszone w naszej organizacji będą kształtować swoje życia poprzez zrozumienie, jak wykorzystać swoje umiejętności i potencjał, oraz ocenę swoich wartości i zainteresowań tak, aby jak najlepiej służyć społeczeństwu - w Polsce lub poza nią.

Wartości Polish Scholarship Scheme:

 • inkluzywność w naszych zespołach, sieci oraz przestrzeni
 • sumienne dążenie do doskonałości w swojej pracy
 • odporność i adaptacja do zmieniającego się świata
 • kreatywność, innowacja i wyobraźnia w kształtowaniu naszej przyszłości
 • wzajemne zaufanie jako podstawa naszej społeczności widoczne szczególnie w naszym sposobie współpracy
 • sprawiedliwość i przejrzystość - szczególnie podczas procesu rekrutacyjnego oraz rozmów kwalifikacyjnych
 • odpowiedzialność za działania wpływające na naszą społeczność
 • spójność wewnętrzna, odwaga, szczerość i dojrzałość we wszystkich działaniach

Polski

English

Polityka prywatności

Portal stypendysty