Strona główna

O nas

Aktualności

Konkurs stypendialny

FAQ

Kontakt

Konkurs stypendialny organizowany przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego


O finansach

Od czego zależy wysokość stypendium?

Wysokości stypendium jest uzależniona od indywidualnych potrzeb finansowych osób kandydujących.

Czy pełne stypendium obejmuje zarówno koszt nauki jak i utrzymania?

Tak, wszystkie pełne stypendia pokrywają koszt nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Niektóre szkoły pokrywają również koszt wizy. Stypendia nie obejmują natomiast kosztów przejazdów/przelotów do szkoły, opłat za zajęcia dodatkowe oraz kieszonkowego.

Kto finansuje stypendia przyznawane w ramach Polish Scholarship Scheme?

Stypendia finansowane są przez poszczególne szkoły. Ze względu na to, że nie wszystkie stypendia pokrywają 100% kosztów nauki, Towarzystwo dodatkowo gromadzi środki w ramach funduszu żelaznego, z którego w przyszłości będzie wypłacana dodatkowa pomoc finansowa dla tych, którzy otrzymali niepełne stypendia.

Czy Towarzystwo przyznaje też stypendia uniwersyteckie?

Nie, jednak większość naszych stypendystów uzyskuje dalsze stypendia samodzielnie.

Polski

English

Polityka prywatności

Portal stypendysty